Hà Tĩnh: Đi tắm đập, một học sinh lớp 7 đuối nước tử vong

Hiện trường nơi em K. tắm rồi đuối nước tử vong. Ảnh: ĐQ.
Hiện trường nơi em K. tắm rồi đuối nước tử vong. Ảnh: ĐQ.
Hiện trường nơi em K. tắm rồi đuối nước tử vong. Ảnh: ĐQ.
Lên top