Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ học sinh khó khăn mua thiết bị học trực tuyến

Hà Tĩnh sẽ dạy trực tuyến cho học sinh do dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh minh hoạ: Học sinh một Trường Tiểu học ở Hà Tĩnh trong giờ ra chơi. Ảnh: Trần Tuấn
Hà Tĩnh sẽ dạy trực tuyến cho học sinh do dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh minh hoạ: Học sinh một Trường Tiểu học ở Hà Tĩnh trong giờ ra chơi. Ảnh: Trần Tuấn
Hà Tĩnh sẽ dạy trực tuyến cho học sinh do dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh minh hoạ: Học sinh một Trường Tiểu học ở Hà Tĩnh trong giờ ra chơi. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top