Hà Tĩnh: Dành cả khách sạn cho người dân tránh lũ và các đoàn từ thiện

Lên top