Hà Tĩnh đang chi hơn 220 tỉ đồng hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID - 19

Người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhận tiền chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hùng Gia Bảo.
Người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhận tiền chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hùng Gia Bảo.
Người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhận tiền chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Hùng Gia Bảo.
Lên top