Hà Tĩnh: Dân dựng rạp, đưa ruồi đến phản đối nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

Hình ảnh người dân chặn trước cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà sáng 11.8
Hình ảnh người dân chặn trước cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà sáng 11.8
Hình ảnh người dân chặn trước cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà sáng 11.8
Lên top