Hà Tĩnh: Cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn

Các thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn được cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Ảnh: TT.
Các thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn được cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Ảnh: TT.
Các thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn được cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Ảnh: TT.
Lên top