Hà Tĩnh: Cụ ông 97 tuổi mang tiền cất dành cho đám ma đem ủng hộ chống dịch

Cụ Chưởng ủng hộ 10 triệu đồng cho Ban Vận động chống dịch COVID-19 xã Kỳ Phú. Ảnh: TT.
Cụ Chưởng ủng hộ 10 triệu đồng cho Ban Vận động chống dịch COVID-19 xã Kỳ Phú. Ảnh: TT.
Cụ Chưởng ủng hộ 10 triệu đồng cho Ban Vận động chống dịch COVID-19 xã Kỳ Phú. Ảnh: TT.
Lên top