Hà Tĩnh có hướng dẫn xử lý việc tuyển dụng sai công chức, viên chức

Sở Nội vụ Hà Tĩnh - cơ quan vừa ban hành hướng dẫn mới nhất "tạo điều kiện" cho công chức, viên chức tuyển dụng vi phạm quy định trước đây được xem xét tuyển dụng lại. Ảnh: TT.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh - cơ quan vừa ban hành hướng dẫn mới nhất "tạo điều kiện" cho công chức, viên chức tuyển dụng vi phạm quy định trước đây được xem xét tuyển dụng lại. Ảnh: TT.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh - cơ quan vừa ban hành hướng dẫn mới nhất "tạo điều kiện" cho công chức, viên chức tuyển dụng vi phạm quy định trước đây được xem xét tuyển dụng lại. Ảnh: TT.
Lên top