Hà Tĩnh: Có hay không chuyện cán bộ dự án câu kết với nhà báo “làm tiền” doanh nghiệp?

Dự án đường lâm nghiệp mà Cty của ông Kiểng thi công.
Dự án đường lâm nghiệp mà Cty của ông Kiểng thi công.
Dự án đường lâm nghiệp mà Cty của ông Kiểng thi công.
Lên top