Hà Tĩnh chưa tổ chức dạy học đối với học sinh mầm non và tiểu học

Do dịch bệnh COVID-19 nên Hà Tĩnh chưa tổ chức dạy học cho học sinh mầm non và tiểu học ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Do dịch bệnh COVID-19 nên Hà Tĩnh chưa tổ chức dạy học cho học sinh mầm non và tiểu học ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Do dịch bệnh COVID-19 nên Hà Tĩnh chưa tổ chức dạy học cho học sinh mầm non và tiểu học ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top