Hà Tĩnh: Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen cho nữ sinh trả lại tiền nhặt được

Trước đó, em Dũng đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng bằng khen. Ảnh: Tỉnh Đoàn.
Trước đó, em Dũng đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng bằng khen. Ảnh: Tỉnh Đoàn.
Trước đó, em Dũng đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng bằng khen. Ảnh: Tỉnh Đoàn.
Lên top