Hà Tĩnh cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại

Sau thời gian dài dừng hoạt động, từ ngày mai (23.9) xe bus nội tỉnh và nhiều dịch vụ khác ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Sau thời gian dài dừng hoạt động, từ ngày mai (23.9) xe bus nội tỉnh và nhiều dịch vụ khác ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Sau thời gian dài dừng hoạt động, từ ngày mai (23.9) xe bus nội tỉnh và nhiều dịch vụ khác ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top