Hà Tĩnh cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Hà Tĩnh cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại vào sáng 12.9. Ảnh: Trần Tuấn.
Hà Tĩnh cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại vào sáng 12.9. Ảnh: Trần Tuấn.
Hà Tĩnh cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại vào sáng 12.9. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top