Hà Tĩnh cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 12h trưa nay

Từ 12h trưa nay, một số dịch vụ ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Từ 12h trưa nay, một số dịch vụ ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Từ 12h trưa nay, một số dịch vụ ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top