Hà Tĩnh cho phép đơn vị kinh doanh giáo dục hoạt động trở lại

Ảnh về trường Mầm non tư thục ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: TT.
Ảnh về trường Mầm non tư thục ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: TT.
Ảnh về trường Mầm non tư thục ở Hà Tĩnh được hoạt động trở lại. Ảnh: TT.
Lên top