Hà Tĩnh cho học sinh học trực tiếp tại trường

Từ ngày 15.9, học sinh Hà Tĩnh sẽ học trực tiếp tại trường. Ảnh: Trần Tuấn.
Từ ngày 15.9, học sinh Hà Tĩnh sẽ học trực tiếp tại trường. Ảnh: Trần Tuấn.
Từ ngày 15.9, học sinh Hà Tĩnh sẽ học trực tiếp tại trường. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top