Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm soát người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm soát người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm soát người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT
Lên top