Hà Tĩnh chỉ đạo hạn chế hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chưa cấp thiết

Công tác phòng dịch COVID-19 được quan tâm, kiểm soát chặt ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Công tác phòng dịch COVID-19 được quan tâm, kiểm soát chặt ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Công tác phòng dịch COVID-19 được quan tâm, kiểm soát chặt ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top