Hà Tĩnh: Chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài

Cảnh người dân chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài sáng 21.2 tại cửa hàng Vàng bạc Phương Xuân (Thành phố Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh người dân chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài sáng 21.2 tại cửa hàng Vàng bạc Phương Xuân (Thành phố Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh người dân chen chúc mua vàng ngày vía Thần tài sáng 21.2 tại cửa hàng Vàng bạc Phương Xuân (Thành phố Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top