Hà Tĩnh: Cấp nhiều lô đất ở trên đất lâm nghiệp đã có chủ?

Phần đất cấp cho người khác bị tố cáo chồng lấn lên diện tích đất lâm nghiệp đã cấp cho ông Thức. Ảnh: Trần Tuấn
Phần đất cấp cho người khác bị tố cáo chồng lấn lên diện tích đất lâm nghiệp đã cấp cho ông Thức. Ảnh: Trần Tuấn
Phần đất cấp cho người khác bị tố cáo chồng lấn lên diện tích đất lâm nghiệp đã cấp cho ông Thức. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top