Hà Tĩnh: Cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Hình ảnh tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Hình ảnh tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Hình ảnh tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top