Hà Tĩnh cấm biển, tàu thuyền đã neo đậu kín bến để phòng bão số 8

Ngư dân Hồng cũng như nhiều chủ tàu cá ở Hà Tĩnh đã neo đậu tàu thuyền để tránh bão số 8. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngư dân Hồng cũng như nhiều chủ tàu cá ở Hà Tĩnh đã neo đậu tàu thuyền để tránh bão số 8. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngư dân Hồng cũng như nhiều chủ tàu cá ở Hà Tĩnh đã neo đậu tàu thuyền để tránh bão số 8. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top