Hà Tĩnh cấm biển đề phòng bão số 13

Tàu cá Hà Tĩnh trong một lần về neo đậu trú tránh bão tại cảng Cửa Sót theo lệnh cấm biển. Ảnh: Trần Tuấn.
Tàu cá Hà Tĩnh trong một lần về neo đậu trú tránh bão tại cảng Cửa Sót theo lệnh cấm biển. Ảnh: Trần Tuấn.
Tàu cá Hà Tĩnh trong một lần về neo đậu trú tránh bão tại cảng Cửa Sót theo lệnh cấm biển. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top