Hà Tĩnh: Cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh từ 0h ngày 18.8

Lập chốt kiểm soát dịch ở thị xã Hồng Lĩnh sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.
Lập chốt kiểm soát dịch ở thị xã Hồng Lĩnh sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.
Lập chốt kiểm soát dịch ở thị xã Hồng Lĩnh sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.
Lên top