Hà Tĩnh: Cách ly thêm 4 trường hợp tại bệnh viện ngừa dịch SARS-CoV-2

Đến nay, Hà Tĩnh đang cách ly 7 trường hợp tại cách bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm dịch SARS-CoV-2 (COVID – 19)
Đến nay, Hà Tĩnh đang cách ly 7 trường hợp tại cách bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm dịch SARS-CoV-2 (COVID – 19)
Đến nay, Hà Tĩnh đang cách ly 7 trường hợp tại cách bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm dịch SARS-CoV-2 (COVID – 19)
Lên top