Hà Tĩnh: Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.190 người.

Những người từng cách ly nơi lưu trú ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được đo thân nhiệt hàng ngày.
Những người từng cách ly nơi lưu trú ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được đo thân nhiệt hàng ngày.
Những người từng cách ly nơi lưu trú ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được đo thân nhiệt hàng ngày.
Lên top