Hà Tĩnh: Cách ly 4 người bay cùng chuyến với người nhiễm COVID - 19

Hà Tĩnh từng cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với những người nghi nhiễm COVID - 19
Hà Tĩnh từng cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với những người nghi nhiễm COVID - 19
Hà Tĩnh từng cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với những người nghi nhiễm COVID - 19
Lên top