Hà Tĩnh: Cách ly 134 người trên xe khách chở người có yếu tố dịch tễ

Những người trên 2 xe khách của nhà xe Bình Sơn này đã được đưa vào cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA.
Những người trên 2 xe khách của nhà xe Bình Sơn này đã được đưa vào cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA.
Những người trên 2 xe khách của nhà xe Bình Sơn này đã được đưa vào cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA.
Lên top