Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Bão đi qua, nước mắt ở lại