Hà Tĩnh báo cáo Bộ Công an hoạt động cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh rút tiền từ ngân hàng để cứu trợ lũ lụt. Ảnh: CS.
Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh rút tiền từ ngân hàng để cứu trợ lũ lụt. Ảnh: CS.
Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh rút tiền từ ngân hàng để cứu trợ lũ lụt. Ảnh: CS.
Lên top