Hà Tĩnh: Ảnh hưởng bão số 5 thiệt hại 30 tỉ đồng

Cảnh nhà dân ở xã Cương Gián huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tốc mái do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: CA.
Cảnh nhà dân ở xã Cương Gián huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tốc mái do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: CA.
Cảnh nhà dân ở xã Cương Gián huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tốc mái do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: CA.
Lên top