Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ quy tập từ chiến trường Lào

11 hài cốt liệt sỹ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm chiều ngày 6.5. Ảnh: XS.
11 hài cốt liệt sỹ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm chiều ngày 6.5. Ảnh: XS.
11 hài cốt liệt sỹ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm chiều ngày 6.5. Ảnh: XS.
Lên top