Hà Tĩnh: Ầm ĩ quanh những gốc cây

Ông Huân bên gốc cây bị chặt (ảnh trái). Bà Huân trình bày câu chuyện ầm ĩ liên quan mấy gốc cây thời gian qua.
Ông Huân bên gốc cây bị chặt (ảnh trái). Bà Huân trình bày câu chuyện ầm ĩ liên quan mấy gốc cây thời gian qua.
Ông Huân bên gốc cây bị chặt (ảnh trái). Bà Huân trình bày câu chuyện ầm ĩ liên quan mấy gốc cây thời gian qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM