Hà Tĩnh: 70 học sinh được đặc cách giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh

Quyết định đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho 70 học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh. Ảnh: TT.
Quyết định đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho 70 học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh. Ảnh: TT.
Quyết định đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho 70 học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh. Ảnh: TT.
Lên top