Hà Tĩnh: 35.000 lao động trái phép ở nước ngoài, chưa xử lý được ai

Ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đăng đàn trả lời chất vấn về lĩnh vực lao động, việc làm sáng 15.12.
Ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đăng đàn trả lời chất vấn về lĩnh vực lao động, việc làm sáng 15.12.
Ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đăng đàn trả lời chất vấn về lĩnh vực lao động, việc làm sáng 15.12.
Lên top