Hà Tĩnh: 23.000 học sinh Hương Khê nghỉ học

Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top