Hà Tĩnh: 23 F1 của 2 ca bệnh trong cộng đồng âm tính với COVID-19

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TĐM.
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TĐM.
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TĐM.
Lên top