Hà Tĩnh: 2 học sinh tắm biển đuối nước thương tâm

Khu vực em H.V.C. học sinh  lớp 12  Trường Trường Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh bị sóng biển cuốn mất tích
Khu vực em H.V.C. học sinh lớp 12 Trường Trường Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh bị sóng biển cuốn mất tích
Khu vực em H.V.C. học sinh lớp 12 Trường Trường Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh bị sóng biển cuốn mất tích
Lên top