Hà Tĩnh: 160 cán bộ, chiến sỹ công an tham gia hiến 100 đơn vị máu

Các cán bộ, chiến sỹ Công an ở Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng 23.5. Ảnh: CA HT
Các cán bộ, chiến sỹ Công an ở Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng 23.5. Ảnh: CA HT
Các cán bộ, chiến sỹ Công an ở Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng 23.5. Ảnh: CA HT
Lên top