Hạ thủy 12 tàu chở khách du ngoạn trên hồ Tam Chúc phục vụ Vesak 2019

12 tàu chở khách du ngoạn trên hồ Tam Chúc vừa được hạ thuỷ thành công. Ảnh: BTC
12 tàu chở khách du ngoạn trên hồ Tam Chúc vừa được hạ thuỷ thành công. Ảnh: BTC
12 tàu chở khách du ngoạn trên hồ Tam Chúc vừa được hạ thuỷ thành công. Ảnh: BTC
Lên top