Hạ tầng hàng không: Cần những quyết sách mạnh mẽ

Nhà ga quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị quá tải. Ảnh: MINH QUÂN
Nhà ga quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị quá tải. Ảnh: MINH QUÂN
Nhà ga quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị quá tải. Ảnh: MINH QUÂN
Lên top