Hạ tầng giao thông Nha Trang: Viễn cảnh kẹt xe như Hà Nội và TPHCM

Nhiều tuyến đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Ảnh: PV
Nhiều tuyến đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Ảnh: PV
Nhiều tuyến đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Ảnh: PV
Lên top