Hạ rừng thông 36 năm tuổi để làm đường vào Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm

Một góc khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Ảnh: TC
Một góc khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Ảnh: TC
Một góc khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Ảnh: TC
Lên top