Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm phương tiện xả khói đen, quá niên hạn sử dụng

Đề nghị xử lý nghiêm các phương tiện xả khói đen gây ô nhiễm tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Duy Hiệu - Hoàng Đông
Đề nghị xử lý nghiêm các phương tiện xả khói đen gây ô nhiễm tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Duy Hiệu - Hoàng Đông
Đề nghị xử lý nghiêm các phương tiện xả khói đen gây ô nhiễm tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Duy Hiệu - Hoàng Đông
Lên top