Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bia, chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bia, chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bia, chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TG
Lên top