Vụ “JICA đề nghị Hà Nội giải quyết khiếu nại của dân”:

Hà Nội yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng khu Đầm Hồng

Chiếc máy xúc bị dân Đầm Hồng bắt quả tang đang phá trái phép nhà dân.
Chiếc máy xúc bị dân Đầm Hồng bắt quả tang đang phá trái phép nhà dân.
Chiếc máy xúc bị dân Đầm Hồng bắt quả tang đang phá trái phép nhà dân.
Lên top