Hà Nội yêu cầu rà soát, kiện toàn lại Tổ COVID-19 cộng đồng

Tổ COVID-19 cộng đồng ứng trực 24/24/7 để thực hiện rà soát, nhắc nhở, đôn đốc công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TG
Tổ COVID-19 cộng đồng ứng trực 24/24/7 để thực hiện rà soát, nhắc nhở, đôn đốc công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TG
Tổ COVID-19 cộng đồng ứng trực 24/24/7 để thực hiện rà soát, nhắc nhở, đôn đốc công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TG
Lên top