Hà Nội yêu cầu phương tiện kinh doanh vận tải lắp camera trước 31.12

Lắp camera trên phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh GT
Lắp camera trên phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh GT
Lắp camera trên phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh GT
Lên top