Hà Nội yêu cầu phải lưu trữ danh sách phương tiện và hành khách

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu phải lưu trữ danh sách phương tiện và hành khách. Ảnh ĐT
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu phải lưu trữ danh sách phương tiện và hành khách. Ảnh ĐT
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu phải lưu trữ danh sách phương tiện và hành khách. Ảnh ĐT
Lên top