Hà Nội yêu cầu phải báo cáo thông tin hành khách vào thành phố

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm soát  hành khách đến Thủ đô. Ảnh minh họa LDO
Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm soát hành khách đến Thủ đô. Ảnh minh họa LDO
Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm soát hành khách đến Thủ đô. Ảnh minh họa LDO
Lên top